Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
September 26, 2013
Image Size
291 KB
Resolution
904×1090
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
906
Favourites
36 (who?)
Comments
51
Downloads
41
×
Tweakers  Delight MB3D Parameters  Fun by PaMonk Tweakers  Delight MB3D Parameters  Fun by PaMonk
I am still Learning MandelBulb3D and I find some pretty interesting stuff and just wanted to share some of my cool finds and share them
do what ever you want to them Rename change them ect. do make something interesting you don't have to give credit back to me but if you like I would be honored
these are all free a way to give back to my watchers and friends.

Here are some of my mandelBulb3D creations That I have never finished or uploaded I am wanting share some cool finds with the MandelBulb tweakers
out there - So I have not used any of these and you are more than welcome to try and see what all you can find and come up with a tweak here and there
have fun and Enjoy!

***Big Heart***


Mandelbulb3Dv18{
b.....S....O/...w....2.....wh1hBW7Z4.z/KTsR6fN3EQYfIOSQZpz91wCR031pdz6kPpXzQg3.k
................................3cTrhtl3hznMtSqwYcYX./..................y.2...wD
...Uz......8..../M.0/.....Uo....n.....E3.....wsGo/zF7ErD/..........m/dkpXm1.Ks35
//....kD12../2EnAnAnAnAwz...................sz1............u1....y1...sD...../..
.z1...sD0KnMgQW4/xfeqn6TuRyQz6zGqxx6MfmjDHEysvnhWwfxkqziifD8zIatuUjA1ErDFxAywqQu
nxHBREXgQQIEzc3tDCTiOzlD......IJ0.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......4....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1.U..6.P....U5...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD4ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....6....U/....I....Q....EHVRaJnVJKO3aMn71.....................................
..................E..7Rh.lwPWEyjtkldmMBWiz9..................E.E........kzXNaNaN
aN4xz...........................................................................
.....................A.....3....9....oINiRKNmF1.Y7rPiZYFHJ4S....................
.......1Ak.1Ak...............U.E........kz1........wz.........yD........Uz1.....
.............................................szj........Mz1........5./..........
................................}

***Calling all spheres***


Mandelbulb3Dv18{
b.....S....O/...w....2.....8OTuJaDF0.j54Wvri6g/E2e0elkgyzzfQfLo8/1G..3WF.Of0V5.k
................................l.OKv5bmF.2........A./..................y.2...wD
...Uz......7..../M.0/......U/...P.....E3.....MWfjpcVV/pD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDjhiJd9IMEvvwP1fhxJ/Gzo0qAlvmpMoDLR8kwmLMExfeKKyAwz3jy4o1uqh8s/hjMpOX9uFA
xuvolRILTLXFz4zXoULTJUoD......IE/.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......5....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1.U..6.P....U5...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD4ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....A....E.....I....o....kQkVKNmJKG4B3.7NoI..........................U1C.U1Dwk1
06E./..............wz..........E.............................U.E........kz1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kz1........wz0........zD
.....................2.....3....B....A5QcJaQZZYFH/..............................
.sU1.sk1DwU.02E...............zD..........2.............................6.2.....
...wz.........zD........kz1........wz...................kz1........wz.........zj
................................/....E/....0....IZ4PdtqN7NoI....................
....................0.....................................................2.....
...../.............................wz...........................................
............................................}


***Circles***


Mandelbulb3Dv18{
b.....S....O/...w....2.....iHTNQrNo2.LUk.FVSuA0EomMaC.W8twfXK.ydeEg0.lzdO.0vru.k
................................09qZWkVKE.2........Y./..................y.2...wD
...Uz.....E9..../M.0/.....kV....6/....E3......pbH1rUG5pD/..........m/dkpXm1.QPYd
./....kD12../2UNaNaNaNa../.................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDMECJjBcoFx1..........ahd5KBCnobjvwOA.hkmkt1BnQW9yXGHzgm8renqzFoD/t8Vt7ps
rtn/Yx4DPz5Fz8PzoiWzcooD......2A/.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......R....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1.U..6.P....U5...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD4ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....6....E.....I.........EHnl4RjJqLHZLP.IaQ..........................U1C.U1Dwk1
06E./..............6./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3....5....2YEjVbJHB3OV/LNn/..........................
.Q...6...wU.02E...............zD........kz9.......E../..................kz1.....
...yzoVKYhnrDJyD................................................................
................................}***Cubed orb***


Mandelbulb3Dv18{
b.....S....O/...w....2....klI2yEPK53.jU4gSCqnP2EHWHPpKYfZwvETuSZneYxzMMvwN/Drdzj
................................NqchbMBUmz1........Y./..................y.2...wD
...Uz.....U3..../M.0/.....kr...../....E3.....wh8hkx4.yqD/..........m/dkpXm1.QPYd
./....kD12../2kWNaNaNaNez0..........nAnAnAnArz1............u1....y1...sD...../..
.z1...sDKC9WNj/Ujx1WyxKDIwJ4waqxY3X5Cbdjb.RPgQwbEuX8e73G3T/OzMunN0e09FqDF.C/.B8j
HuXHOqYc8g2NzuY/BNIlLUqD......2N..............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......6....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1.U..6.P....U5...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD4ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....A....E.....I.........UEZF5On6XA.Q5C.IaQ..........................U1C.U1Dwk1
06E./..............wz.........zj................................................
................................................................................
.....................6/....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh/..........................
.Q..4MU/....BAk.1AU..AnAnAnAnw.EaNaNaNaNkz1........2./..........................
.....MaNaNaNaNwj.........z1..........MaNaNaNatyD................................
................................2....E/...U/..../7oPsNJMmZrIX34PZ71.............
............5.......0...........aNaNaNaNA.2.......Uxz........E.EaNaNaNaN4z1Adlcp
FJJzz........6/E................................................................
............................................}***Extraterrestrial Robot Being***


Mandelbulb3Dv18{
b.....S....O/...w....2.....XCO8iwBQzz0z65YvHEH/EQBTHGiW4WwfN4N6VSVFvzUumPvWwMMzj
................................D.XEY89hU.oSKAmtRsVg./..................y.2...wD
...Uz.....k8..../M.0/.....Eh....Y1....E3.....kyWfRlrl3oD/..........m/dkpXm1.c/BA
./....kD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDCkCxJwRQ/x1..........EUfrvXsImajcYE1kMxRgtHW70fYNWB0zifAPb57U3oD1lb1uddK
osPrJ/pSY.KEzO8yO0NaMXkj......2U..............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......P....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1EV.63......61...EH....U0...Y0....F....6/...I1.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj4sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....A....E.....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.......................k/9.U1Dwk1
06E./................/........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3..../....wpIX34PdtqN................................
.Q..4MU/....BAk.1AU...........zDaM8feGUhtB1.....................................
................................................................................
................................/....E/....0..../7oPsBJPjx4RcNoPgF4.............
............5...0.U.....................8.YaNaNaNaNizAnAnAnAnQzD................
...4./........zD........E.oAnAnAnAnoz...........................................
............................................}


***Extraterrestrial Space Station***


Mandelbulb3Dv18{
b.....S....O/...w....26....RFvek0HU/.z7iqZVD7A8EhqbBotwAkynmI4FIQLxqzQDzsO0n0Wzj
................................w5TckI2D8.ozVOHW4x8g./..................y.2...wD
...Uz......7..../Mk0/.....ET0...A0....E3.....6xQ.lyPrMpD/..........m/dkpXm1.XtiZ
z.UaNadD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDrYE3eaNy3x1.6JQnmFGIzqKx1tuP45ojlqvEbJOGHxnFWMgx.G5Fz6CZRzfos/nDd8ZmIWrD
BwHFh24T63sEz8OuHL7nkDpD......IZ..............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......D....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....U0...s/....F....6/...I1.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj4sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....6....k.....I....Q....EE0x4SBx4Nl.kPs/UQ..........................k/......k1
06E./.....UNaNaNaNK0./..........bNaNaNaNiznAnAnAnAngzeNaNaNaNayDaNaNaNaNSz1.....
...qz...........................................................................
.....................E.....3....7....2YEjVbJHxJOXJaPl...........................
..........U.BAk.1AU..MaNaNaNa/.EnAnAnAnAPzHaNaNaNaNyz...........BnAnAnAnAz9.....
...sz........UzD................................................................
................................}


***Floating Alien Landing Port***


Mandelbulb3Dv18{
b.....S....O/...w....2....EN2yHNaU/yz0dL2P.M62/EPcpfElUCRwf2/TSCCMxtzkuczAUfK5zj
................................NXH2dtCSY.2........Y./..................y.2...wD
...Uz.....k8..../M.0/.....Ed/...P0....E3.....M/mn6/SslnD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sD444oDU5Sww1..........OMfzmfhGRajMRGpW7.8ZtnR9JbS7Tz7zQiRnUiJHbnDq6H0Bzac
Ht1KEsZuKBRCzuaZmVLmrTmD......Ib..............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......E....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1.U.s5.P....U5...EB....m....c3....F....6/...I1.....SH52
..UU.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD4ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........EA....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.YqMk216cQ1CoYW9e/rN............
E....6....E.....I....c....EHZtqNZ7LG4B3QgJrQ..............................U/4M..
..E./..............0./........zD........kz1........sz...........................
..............yD........Uz1........sz...........................................
.....................A.....3....A....oINiRKNmhoPXVaJm...........................
.....MU/4MU/4...1AU..AnAnAnAn6.E........2.InAnAnAnArzYFJJJJJJJxD................
..............................................xDOaNaNaNalznAnAnAnAnuz0..........
................................}
***Funny orb star***


Mandelbulb3Dv18{
b.....S....O/...w....2....UB0bzQ1KJ7.fMecfaqkk4ESek.cGiylz1yHWBSQkHozOAZBF.od3wD
................................E6mhiwPhLz1........Y./..................y.2...wD
...Uz.....E2..../M.0/......y....m.....E3.....2whrcFDJWsD/..........m/dkpXm1.QPYd
./....kD12../2EnAnAnAnAwz...................sz1............u1....y1...sD...../..
.z1...sDkcjpJf1evw9JRVYWYY6Wz.HC7SiYGEojjkvNgZeckw9FuGrC8bwEz.oeeJ1r9WsD8y6GM0zX
6yH/xs4P0Q5DzknryGhWgtmD......Ir/.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......4....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1.U..6.P....U5...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD4ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....6....U/....I....Q....EHVRaJnVJKO3aMn71.....................................
..E./.............E..7Rh.lwPWEyjtkldmMBWiz9..................E.E........kzXNaNaN
aN4xz...........................................................................
.....................6.....3....9....oINiRKNmF1.Y7rPiZYFHJ4S....................
.......1Ak.1Ak..1AU..........U.E........kz1........wz.........yD........Uz1.....
.............................................szj...................5./..........
................................}

***Mid evil Box***


Mandelbulb3Dv18{
b.....S....O/...w....2....kL25ZW6pS0.5voGLTX7A4EKfeSm9qJlvnkaTVMLlXqzESfDT29fIwD
................................waSvjz7nmz1........Y./..................y.2...wD
...Uz.....k5..../M.0/.....E./...A0....E3.....6EtquS5/wqD/..........m/dkpXm1.QPYd
./....kD12../2.........wz........UzD.......................u1....y1...sD...../..
.z1...sDVGF5grF.jx1..........ueakxU3aZdjylBhoQK/NunS235hXuIFzI8UVc549uqDN8/IC15R
ltHQe39TMgcPzakgb8vcCJoD......2J..............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......C....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1.U..6.P....U5...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD4ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....A....E.....I....c....EHZtqNZ7rA.A3.rJaQ..............................U/4MU/
4ME./......OaNaNaNayzAnAnAnAngyD........kz1........wz...........................
................................................................................
.....................2.....3....9....oINiRKNmVISkJaQ............................
.............6..1AU..MaNaNaNa3/E........kz1........wz.........yD........cz9.....
................b210gmVKIzXyyd4joB7ezoAnAnAnAnyD........kz1.....................
................................/....E/....1....17rPnBbEdNoPgF4.................
................4MU/4MU/........BnAnAnAnozXaNaNaNaNmz0..................kz9.....
...................................................................wz........U.E
............................................}

***Mine Orbs***


Mandelbulb3Dv18{
b.....S....O/...w....2A...Uc9bDgGMM2.zIp922HJ83Eaaq0C/m5Nw1JpGRdVFRuzubtBqiTeuyD
................................q/8Z0t6zbznTt6Y9QXAJ./..................y.2...wD
...Uz.....U4.....M.1/...........r.....E3.....s9JynoeAVrD/..........m/dkpXm1.QPYd
./EnAnYD12../2.........wz................................w.u1....y1...sD...../..
.z1...sDU16x8h8Hsx1..........yrMIwBybDejocjfiGRdNu1h3etVILdQz6XLwpVvCxqD/iXDSenQ
SunTpm/6ivoPzK/O9M6pJ8rD......IT..............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......4....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1.L.I6.K/...c0...EI.........sA...E3....E....U3x..U3SFz1
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe............4............0........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................YJKN/UB.W7y1H5k.1A..1Ak.DRR......6E
.VzJshdht0kaqaPidfrIk4A....csP5T.06U..pN3XTiwdFHn..k.1Ay3o5k.1A..1AksbHT.06U..Ak
.XzMx/2...Eb8f2y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....6....E.....I....Y....UEV7bPnlKNtF1FX/UQ.E4..............................6U.
0ME./.....kAnAnAnAHxz...........nAnAnAnAny1..........AnAnAnAnAvDnAnAnAnA1z1.....
................................................................................
.....................2.....3..../....AoPnZaPZ/pPrV1.gJaA........................
.............6..1AU...........zD........Uz1........wz...........yGOAORIJJz1.....
...4./....................................................UaNaNaNaNiz0........zD
................................}
***One More Strange Orb***


Mandelbulb3Dv18{
b.....S....O/...w....2....k5QiFjEgN0.DbdjlLZoM2EPSAZ4pRt2wv8ofr9ZmLpz6TNvg7a0axj
................................amnupAXqqznTt6Y9QXAh./..................y.2...wD
...Uz.....E7..../M.0/.....kl....s/....E3.....QM05sKO/aqD/..........m/dkpXm1.QPYd
./....kD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sD/yosfZKUdx1..........mBILUCtYHdjkuSMLFvu8u1HQNOCs5sMzsIGe3BLi/qD4wO/huVx
DunDYggoQt4MzytP1U1y/CqD......2F..............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......A....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1.U..6.P....U5...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD4ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....6....E.....I....c.....FjFKNX34OZFaQjtKG4B3...........................U/4MU/
4ME./.....U0LD8QxcE/.F8xLitRXbyD...........GdzmBjPwoz...........................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.................................
.....MU/4MU/46..1AU..cNaNaNaNS.E........2.YaNaNaNaNqz.........zD................
................................................................................
................................}
***Orbiting Space Ship***


Mandelbulb3Dv18{
b.....S....O/...w....2I...E7AnYr/j26.9wkzMHVft3E.9XyVRPocyPEsDDO1aJhzqv61c0BNZvD
................................fbX3o9k1TznJ2rd8BMKQ./..................y.2...wD
...Uz.....k1.....MU2/......Y0...p.....E3.....ciLTpiB29sD/..........m/dkpXm1.HnPB
./EnAnQD12../2........././.................................u1....y1...sD...../..
.z1...sD.a/BCVgnXuf9lrxYiH9TzGzfQ6suhUrjEj8Wrh460y1y13lp4VEKzseT7Mjsvqpjc5Wo9jlP
XxXsLwZu.gpRz03Mq4YFuirD......oR..............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......5....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1.U..6.P....M2...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.eoZgzjdqZpz8R7vzPeRN/6.nc..zzSi............4.........../0.......2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwj................................
E....2....E.....I....Q....kEp7KOX3JRVF5.oEYPX/................................U/
4ME./..............sz0........zD........kz1........wz...........................
................................................................................
........................}****************************
Have Fun Everyone.
Add a Comment:
 
:iconjeanmilout:
jeanmilout Featured By Owner Jun 25, 2014
Hello, Thank you very much for sharing
Reply
:iconpamonk:
PaMonk Featured By Owner Aug 22, 2014  Hobbyist General Artist
You're welcome enjoy!
Reply
:iconcricke49:
cricke49 Featured By Owner Apr 23, 2014
Thanx so much for sharing your params!:)
Reply
:iconpamonk:
PaMonk Featured By Owner Apr 23, 2014  Hobbyist General Artist
You're welcome I hope you can make use of them.:D
Reply
:iconlion6255:
Lion6255 Featured By Owner Oct 19, 2013  Hobbyist Digital Artist
WoW these are totally amazing...Thank you so much for the share!!!!!!Heart :happybounce: Heart :happybounce: Heart    Hug 
Reply
:iconpamonk:
PaMonk Featured By Owner Oct 20, 2013  Hobbyist General Artist
You're  very welcome :D  Have fun.
Reply
:iconglo-he:
GLO-HE Featured By Owner Oct 13, 2013
excellent collage....good work
Reply
:iconpamonk:
PaMonk Featured By Owner Oct 13, 2013  Hobbyist General Artist
Thank you so much my dear friend.:hug:
Reply
:iconglo-he:
GLO-HE Featured By Owner Oct 14, 2013
Welcome :hug:
Reply
:iconlady-compassion:
Lady-Compassion Featured By Owner Oct 12, 2013  Hobbyist Digital Artist
Thanks for sharing these lovely works!
Reply
Add a Comment: